LKT Kursusplan 2020

Velkommen til kursus og generalforsamling i LKT 2020 – dette års kurser står i fremtidens og udviklingens tegn. Hvordan sikrer vi som fag, at vi fortsat udvikler os og holder den høje standard, der har været i faget klinisk tandteknik i over 100 år?

På generalforsamlingen i november måned 2019 var debatten omkring hovedlinjerne for LKTs fremtidige arbejde centreret om fremtiden. Vi havde en spændende og engageret debat og LKTs medlemmer gav gode input, som vi har arbejdet videre med – og som også er implementeret i dette års kurser.

Vi kan således se frem til at blive klogere fagligt på den digitale udvikling indenfor proteseområdet, tandsygdomme og på, hvordan vi sorterer affald fra klinikken. Vi skal kigge ind i krystalkuglen og se bud på, hvordan fremtiden ser ud, når Future Navigator sætter vores fag i relief til samfundsudviklingen.

Kim Rasmussen har i 2019 siddet i arbejdsgruppen for journalføring og vil i sit indlæg uddybe hvilke ændringer, der er blevet gennemført på baggrund af denne gruppes råd og vejledning, og hvordan det får betydning fremover for din journalføring.

Flere og flere patienter vil formentlig i fremtiden vælge tandproteser med implantater og tandlæge Helle Toffgaard giver dig værktøjer og teknikker, så du kan vurdere, om behandlingen er realistisk for lige netop din patient.

En del medlemmer oplever, at patienterne er og bliver mere vidende omkring deres behandling og derfor også hurtigere stiller spørgsmålstegn ved behandlingen. Det kan gøre det sværere at håndtere, når der opstår konflikter eller klager. Kaare Thomsen er specialist i samtale- og forhandlingsteknik, og vil give dig værktøjer til at håndtere disse situationer på en god og konstruktiv måde.

Vi glæder os til nogle spændende dage med faglig og personlig udvikling, hyggeligt kollegialt samvær og inspiration til, hvad fremtiden bringer.


Vel mødt på kurserne i 2020.