Christina Frigga

Christina Frigga
P. Nørkjærs Plads 2
9800 Hjørring
Tlf.: 98990406
Udebesøg foretages: ja
Finansieringsordning: ja, kontakt klinikken for ansøgning